18 Nov 2015

ARTS Breakfast Seminar in Stockholm


(English below)

18 november: Forskning möter praktik: Att inkludera och engagera Stockholmarna i planering, frukostseminarium, kl 8-11 på Färgfabriken

Tillsammans med forskare från urbantemat på Stockholm Resilience Centre och inom projektet CAUSAL på Nordregio presenterar vi pågående forskning i regionen och bjuder in till diskussion om dagens och framtidens planering. Syftet med dagen är att formulera några ståndpunkter som presenteras under en politikerdebatt på Färgfabriken den 20 november.

En vägledning för lokal initiativkraft i omställning till hållbar utveckling i Stockholmsregionen

Under våren 2016 ska ARTS-projektets resultat omsättas i praktik – användas för att identifiera och formulera strategier för hur lokala initiativ (privata, offentliga, civila) kan tas tillvara i det regionala omställningsarbetet i Stockholm. Avgörande för vägledningens relevans är en bred medverkan från många olika aktörer. Under november och december kommer vi genomföra ett antal förberedande möten inför större workshops i februari 2016. Om du och/eller din organisation vill medverka i arbetet med vägledningen kontakta Sara Borgström, sara.borgstrom@su.se.

 

18 November – Breakfast seminar: Research meets practice 08.00 Färgfabriken Stockholm  

Researchers from the Urban Theme at SRC and CAUSAL at NordRegio will be presenting ongoing research, including the ARTS project, and discussing current and future planning of the region. The aim is to bring forward and discuss tension points between research and practice, and generate a set of standpoints to be presented in a political debate held at Färgfabriken on November 20th.