22 May 2015

Invitation to the ARTS Competition in Stockholm (Swedish)


Stockholm_20150426_114043

Nya datum! Inbjudan till tävling och gemensamt lärande där konst möter hållbarhetsinitiativ och forskning, organiserat av Stockholm Resilience Centre

Stockholm är en region där arbetet för hållbar utveckling är starkt och drivs genom många olika initiativ. Denna drivkraft tas fasta på inom ARTS – ett forskningsprojekt inom EUs 7:e ramprogram som genomförs 2014-2016.

Inbjudan från Stockholm Resilience Centre