Report

Stockholm Roadmap (Swedish)

Author(s):

Publication date: 14 Dec 2016

Denna färdplan har skapats inom forskningsprojektet ARTS i Stockholm som leds av Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet. ARTS står för för Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability och undersöker hur lokala initiativ – privata,
offentliga och ideella – kan bidra till en mer genomgripande och snabbare omställning till hållbar utveckling. Forskningsprojektet är finansierat av EUs 7:e ramprogram och genomförs under tre år (2014-2016) under ledning av the Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) i Rotterdam. I projektet ingår fyra andra
stadsregioner (Brighton i Storbritannien, Dresden i Tyskland, Genk i Belgien och Budapest i Ungern). I alla städerna har man bedrivit interaktiv forskning i nära samarbete med regionernas aktörer på regional och lokala nivå.